Medicijnkeuze

Artsen schrijven vaak medicijnen voor bij dystonie. Het enige medicijn dat officieel door de overheid is goedgekeurd (geregistreerd) voor de behandeling van bepaalde vormen van dystonie is botulinetoxine. Er zijn echter ook andere medicijnen die artsen kunnen voorschrijven als botulinetoxine niet gebruikt kan of mag worden. Deze medicijnen zijn officieel voor andere ziekten door de overheid goedgekeurd, maar blijken in sommige gevallen ook werkzaam bij dystonie. Er is geen behandelprotocol dat aangeeft welke van deze andere medicijnen – naast botulinetoxine – de voorkeur verdient. Bij de keuze voor een medicijn spelen de eigen ervaring en voorkeur van de betrokken specialist een belangrijke rol. We kunnen dus geen uitsluitsel geven over welke medicijnen wanneer zinvol zijn.

Of een middel werkt, valt van tevoren niet te voorspellen. Ieder mens reageert anders op medicijnen. Wat bij de een goed werkt en weinig bijwerkingen heeft, kan bij de ander niet helpen of teveel bijwerkingen geven. Het is belangrijk dat u zelf de balans tussen werking en bijwerkingen in de gaten houdt. Soms gaat een middel in de loop van de tijd minder goed werken. Vertel uw arts hoe uw lichaam op het medicijn reageert. Soms kan de arts dan een ander middel kiezen.

De werking van een geneesmiddel wordt bepaald door de werkzame stof die erin zit. Vaak zijn er meerdere middelen met dezelfde werkzame stof. Deze middelen variëren soms in prijs of samenstelling, maar niet in kwaliteit. Op deze website noemen we de stofnamen van medicijnen. De merknamen ziet u tussen haakjes vermeld.