Zorgvuldig medicijngebruik

Medicijnen kunnen verlichting geven, maar ze werken niet bij iedereen en ze kunnen bijwerkingen geven. Het staat van tevoren niet vast of een medicijn de juiste uitwerking heeft. Als gebruiker van medicijnen kunt u dit wel beïnvloeden door ze op de juiste manier in te nemen. Bij een verkeerd gebruik kan immers het effect teniet worden gedaan of kunnen bijwerkingen verergeren.

Tips voor een zorgvuldig gebruik van medicijnen

Lees de informatie die op het etiket staat. Het zegt hoe en hoeveel u per dag mag gebruiken, en of u het medicijn op speciale tijdstippen moet innemen. De informatie op het etiket kan afwijken van de informatie die in de bijsluiter staat. Dat komt omdat de bijsluiter algemeen is geschreven voor bepaalde toepassingen. Een arts kan hier zo nodig van afwijken, als hij het medicijn voor een andere toepassing voorschrijft. Vraag het eventueel na in de apotheek.

Behalve botulinetoxine zijn alle andere medicijnen niet officieel voor dystonie goedgekeurd door de overheid en u zult deze toepassing dan ook niet tegenkomen in de bijsluiter. Als u hier vragen over heeft, kunt u het best uw neuroloog hiernaar vragen. U kunt de bijsluiter wel gebruiken om informatie over bijwerkingen, wisselwerkingen, bewaren en dergelijke op te zoeken.

In de bijsluiter staan alle bijwerkingen beschreven. Dat betekent echter niet dat iedereen daar ook last van krijgt. U kunt ook last krijgen van een bijwerking die niet in de bijsluiter staat genoemd. Neem dan contact op met uw arts of apotheker om te overleggen of u door moet gaan met uw medicatie.

Veel medicijnen hebben invloed op de rijvaardigheid. Overleg met uw arts of u kunt rijden. Op www.rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u opzoeken of en wanneer u met uw medicijn veilig kunt rijden. Soms is de invloed op de rijvaardigheid alleen de eerste weken van belang en kunt u na gewenning wel rijden. Beoordeel na deze periode goed of u nog last heeft van sufheid, een verminderd coördinatievermogen of een verminderd beoordelingsvermogen en rijd niet als u hier nog last van heeft. Denkt u dat u wel kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.

Haal uw medicijnen altijd bij dezelfde apotheek. Medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken. Uw apotheek heeft een volledig overzicht van de medicijnen die u gebruikt en controleert op mogelijke wisselwerkingen. Uw apotheek kan ook controleren of medicijnen die u zonder recept koopt, veilig samen gaan met uw medicatie.

Wees voorzichtig met het gebruik van alcohol. Sommige dystoniepatiënten merken dat hun dystonie minder erg is als ze alcohol gebruiken. De verleiding is dan groot om regelmatig alcohol te gebruiken. Anderen merken juist dat alcohol de dystonie verergert. Bovendien kan alcohol de bijwerkingen van veel medicijnen versterken. Vraag uw arts in hoeverre het in uw situatie kwaad kan om af en toe een glaasje alcohol te drinken.

Vraag uw apotheek om een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit is een handig hulpmiddel als u naar uw huisarts, specialist of naar het buitenland gaat.